Noutati de pe blog

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CAMPANIEI PROMOTIONALE ALINAN

 

1.1. Organizatorul CAMPANIEI PROMOTIONALE ALINAN (denumit in cele ce urmează  “Organizatorul”)  este grupul de farmacii Farmacia 3 din judetul Bihor, din care fac parte societătile S.C. HYGEA S.R.L., cu sediul in Oradea, str. Republicii, nr. 7, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO68634, J05/1639/1991, cont nr. RO40MILB0000000000413685 deschis la Banca MILLENIUM BANK); S.C. FARMPIL S.R.L. cu sediul in Oradea, str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO7463452, J05/933/1995, cont nr. RO15FNNB001702698204RO01 deschis la CREDIT EUROPE BANK); S.C. ARTEMIS S.R.L., cu sediul in Oradea, str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO16971263, J05/2169/2004, cont nr. RO29MILN0000000000589162 deschis la Banca MILLENNIUM BANK).

1.2.  CAMPANIA PROMOTIONALĂ ALINAN se  va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit in continuare "Regulamentul"),  fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica oricand Regulamentul. Astfel de modificări vor fi făcute public pe site-ul Organizatorului www.farmacia3.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrării in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor,  termenii si expresiile de mai  jos vor avea următoarea semnificatie:

 1. a) Participantii – pacientii Organizatorului care indeplinesc cumulativ următoarele conditii generale si speciale:
 • Conditii generale de campanie:
 • să fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;
 • să aibă varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;
 • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie – Regulamentul va fi făcut public in acord cu legislatia din Romania prin publicarea pe site-ul Organizatorului.
 • Să aibă / să iti facă la data participării la campanie card de fidelitate Farmacia 3
 • Conditii speciale de campanie:
 • să fi achizitionat din locatiile Farmacia 3, in perioada campaniei, produse pentru copii din gama ALINAN - Fiterman  (definite ca “produse de campanie” conform punctului b) al prezentei sectiuni  pe care le comercializează Organizatorul prin structurile sale de vanzare.
 • participarea  la  această campanie implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin  simpla  participare,  Participantii  isi  dau  acordul  expres si  neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, să intre in baza de date a acestuia, in vederea atribuirii premiilor.

La  CAMPANIA PROMOTIONALĂ ALINAN NU pot participa angajatii Organizatorului, ai societătilor implicate in organizarea si derularea acestei campanii, precum si rudele de gradul I (copii si părinti) si sotul / sotia celor mentionati mai sus. Participarea la această campanie implică acceptarea  prevederilor prezentului Regulament, precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor Participantilor castigători. Prin  simpla  participare,  Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca  datele lor personale comunicate Organizatorului, să intre in baza de date a acestuia, in vederea validării, atribuirii premiilor.

 

 1. b) “Produse de campanie” - produse pentru copii din gama ALINAN fabricate de S.C. FITERMAN PHARMA, exclusiv Suplimente Alimentare, comercializate de către Organizator in perioada campaniei;
 1. c) Talon” - tichet ce permite participantilor dreptul de a participa la extragerea de la CAMPANIA PROMOTIONALĂ ALINAN organizată; talonul este considerat valid dacă este completat la toate rubricile pe care le contine, respectiv nume si prenume participant, varsta, adresa, telefon, o adresă de e-mail validă, număr bon fiscal si dată bon fiscal si stampila farmaciei.

 

Important:

Depunerea taloanelor de către participanti se face direct in urnele amplasate la punctele de lucru ale Organizatorului si trebuie să aiba loc exclusiv in perioada campaniei 1 august 2015 – 30 septembrie 2015, cu respectarea regulilor impuse de către Organizator.  Taloanele predate ulterior perioadei mentionate sunt considerate din start nevalide. Pentru a fi valabile, taloanele trebuie completate integral, lizibil si corect. Taloanele incomplete, cu stersături sau cu date gresite nu vor fi luate in considerare si in consecintă nu vor participa la tragerea la sorti a premiilor. Taloanele care nu sunt originale (copii xerox, documente refăcute la imprimantă) nu vor participa la campanie si vor fi anulate de indată ce se va constata lipsa autenticitătii.

 

 1. c) « PREMIUL » - un scaun auto pentru copii cu varste cuprinse intre 0-8 ani, personalizat cu marca ALINAN. Valoarea premiului este de 200 lei.
 1. d) “Campania promotională Alinan”extragerea castigătorului va avea loc in data de 8 octombrie 2015, la adresa Organizatorului situată in Oradea, s Fabricilor nr. 8, prin participarea unei comisii din partea Organizatorului compusă din minim 2 persoane; extragerea va fi publică.
 1. e) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFĂSURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE ALINAN

 

3.1. Campania promotională are loc in perioada 01.08.2015 – 30.09.2015.

3.2. Campania promotională se va desfăsura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3  Organizatorul isi rezervă dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE ALINAN

 

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la această campanie doar pacientii (consumatorii) Organizatorului care au achizitionat in perioada 01.08.2015 – 30.09.2015, unul sau mai multe din produsele pentru copii din gama ALINAN* comercializate de Organizator. Astfel, la orice achizitie a unui produs pentru copii din gama ALINAN, pacientul primeste in schimb un talon de participare la campania cu extragerea din data de 08 octombrie 2015. In functie de numărul de achizitii, pacientul poate primi atatea taloane de participare cate achizitii a avut in perioada campaniei. Taloanele vor fi depuse de către participant in urna imediat după completarea lor. Cumpărătorii participanti au obligatia de a păstra partea detasabilă a talonului - taloanelor si bonul fiscal al produsului achizitionat in perioada campaniei. Revendicarea premiului se va putea face exclusiv pe baza cărtii de identitate, a părtii detasabile a talonului de campanie si a bonului fiscal ce se mentionează pe talonul de participare ce a fost extras drept castigător in cadrul campaniei.

 

*Produsele din gama ALINAN din campanie sunt: Alinan Happy Drink, Alinan Vitamina C x 20 ml, Alinan Vitamina D3 x 10 ml, Alinan Calciu + D3 x 150 ml, Alinan Multivitamine x 150 ml, Alinan Magneziu + B complex x 150 ml, Alinan Baby solutie x 20 ml, Alinan Milk Plus x 20 plicuri, Alinan calciu + D3 + C x 20 comprimate, Alinan Vitamina C Kids x 20 comprimate, Alinan Magneziu + B6 x 20 comprimate.

 

4.2. Extragerea premiilor va avea loc la data de 08 octombrie 2015, indiferent cate taloane participante există in urne. La momentul extragerii vor fi extrase si 2 (două) rezerve.

4.3 Anuntarea castigătorilor va fi făcută, după validare, telefonic si/sau prin e-mailul declarat in talonul de participare in termen de maxim 10 zile calendaristice de la extragerea taloanelor castigătoare. Organizatorul nu va fi răspunzător in cazul in care talonul extras drept castigător contine date incorecte de telefon, e-mail sau in cazul in care castigătorul nu răspunde la numărul de telefon, e-mail inscris pe talon in termen de maxim 10 zile de la extragere, drept pentru care Organizatorul va intelege că acel castigător renuntă la premiu. Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, numele cistigătorului va fi afisat, in termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la extragere, pe site-ul Organizatorului.

4.4. Premiile vor fi inmanate pe bază de document justificativ incheiat intre reprezentatul Organizatorului si castigător, in urma legitimării acestuia din urmă prin prezentarea cărtii de identitate si a bonului fiscal al achizitiei. Detaliile legate despre modul de intrare in posesie a premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice sau prin e-mail intre Organizator si Castigător.

4.5. In cadrul acestei campanii, nu este posibilă convertirea premiilor in bani sau alte obiecte.

4.6. Revendicările nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.

4.7. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondentă cu solicitantii unor revendicări necastigătoare care apar ulterior acordării efective a premiului.

 

SECTIUNEA 5: TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind că premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig să fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE ALINAN

 

6.1. Regulamentul oficial campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricărui participant pe toata perioada campaniei pe site-ul Organizatorului www.farmacia3.ro si la solicitare, in farmaciile organizatorului.

 

6.2. Organizatorul isi rezervă dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodată să facă publică hotărarea sa in acest sens, cu cel putin 24 de ore inaintea intrării in vigoare.

 

SECTIUNEA 7: LITIGII

 

In cazul unor potentiale litigii apărute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8: DIVERSE

 

8.1. Organizatorul este indreptătit să ia toate măsurile necesare in caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz  sau  orice  alte  tentative  care  ar  putea  afecta  imaginea  sau costurile acestei Campanii Promotionale.

8.2. Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, Participantii acceptă intrarea automată in baza de date a Organizatorului.

8.3.  Prin  simpla  participare  la  Campanie,  Participantii  isi  dau acordul expres si neechivoc ca datele  lor comunicate Organizatorului să intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validării, atribuirii premiilor.

8.4. Campania promotională se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

8.5. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

8.6. Prin inscrierea la această Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in această campanie, sunt de acord si acceptă in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al Campaniei.

8.7 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite la adresa de e-mail contact@farmacia3.ro.

 

ORGANIZATOR,

S.C. HYGEA S.R.L.

Reprezentant Legal

GHERGA CORNELIA FLORA

 

Unitatile farmaceutice ale Organizatorului participante la aceasta campanie sunt:

 

  DENUMIRE UNITATE LOCALITATE ADRESA TELEFON
1 FARMACIA 3 ORADEA STR. REPUBLICII NR.7 0359/ 805407    
2 FARMACIA 3 ORADEA LOTUS CENTER (aripa Carrefour) 0359/ 463979
3 FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. NUFARULUI NR. 45 BL. D 121 0359/ 805412
4 FARMACIA 3 ORADEA STR. NUFARULUI NR 76 BL AN 76 0359/ 401184
5 FARMACIA 3 ORADEA STR. BUMBACULUI NR. 22 0359/ 800544
6 FARMACIA 3 ORADEA STR. LOUIS PASTEUR NR. 3 0359/ 178358
7 FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR. 1 BL. D 34 0359/ 401447
8 FARMACIA 3 ORADEA STR. SOVATA NR. 52 0359/ 401358
9 FARMACIA 3 ORADEA PIATA UNIRII NR. 6 0359/ 413940
10 FARMACIA 3 ORADEA STR. CORNELIU COPOSU NR. 1 0359/ 805403    
11 FARMACIA 3 SALONTA STR. LIBERTATII NR. 2 0359/ 800058
12 FARMACIA 3 OSORHEI STR. PRINCIPALA NR. 182 0359/ 404710
13 FARMACIA 3 BRUSTURI STR. PRINCIPALA NR. 198 0359/ 198843
14 PUNCT FARMACIA 3 SACADAT STR. PRINCIPALA NR. 180 0359/ 411770

 

crosschevron-up