Noutati de pe blog

Campanie promotionala pentru pacientii farmaciilor din grupul FARMACIA 3 din Bihor

Perioada campaniei: 01.10.2015- 31.10.2015

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale "TOMBOLA ANIVERSARA 24 ANI FARMACIA 3" este grupul de farmacii Farmacia 3 din Bihor, din care fac parte societatile SC HYGEA SRL, cu sediul in Oradea, Str. Republicii, nr. 7, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO 68634, J05/1639/1991, Cont: nr. RO40MILB0000000000413685 deschis la Banca MILLENIUM BANK); SC FARMPIL SRL cu sediul in Oradea, Str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO7463452, J05/933/1995, Cont: nr. RO15FNNB001702698204RO01 deschis la CREDIT EUROPE BANK); SC ARTEMIS SRL, cu sediul in Oradea, Str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO16971263, J05/2169/2004, Cont: nr. RO29MILN0000000000589162 deschis la Banca MILLENNIUM BANK);

Campania promotionala se va derula conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.

 SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 Prezentul Regulament se desfasoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata (art.48-56).

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala  "TOMBOLA ANIVERSARA 24 ANI FARMACIA 3" se desfasoara in perioada: 01.10.2015 - 31.10.2015.

SECTIUNEA 4. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala este se va desfasura in farmaciile din grupul Farmacia 3 din judetul Bihor, conform Anexei 1.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala este deschisa tuturor participantilor rezidenti in Romania, cu exceptia angajatilor grupului de farmacii Farmacia 3 si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

SECTIUNEA 6. CONDITII DE PARTICIPARE

La aceasta campanie promotionala vor participa persoanele care achizitioneaza pe baza cardului de fidelitate Farmacia 3 produse in valoare de minim 24 RON din unitatile din grupul Farmacia 3 in care se desfasoara promotia si respecta conditiile din prezentul regulament. Se includ aici si retetele compensate sau gratuite cu valoarea produselor de minim 24 RON, chiar daca pacientul nu plateste efectiv suma respectiva.

SECTIUNEA 7. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va avea un singur mecanism de derulare.

Pacientul achizitioneaza pe baza de card de fidelitate Farmacia 3 in perioada 01.10.2015-31.10.2015 produse din unitatile din grupul Farmacia 3 in valoare de minim 24 RON (inclusiv pe baza de retete gratuite sau compensate), si primeste un bon fiscal pentru produsele achizitionate.

Achizitia facandu-se pe baza cardului de fidelitate Farmacia 3, pacientul are deja datele personale inscrise in baza de date Farmacia 3 si va fi automat inscris la Tombola Aniversara Farmacia 3. Pacientii care nu au card de fidelitate dar doresc sa participe la tombola, isi pot face card pe loc, in farmacie, prin completarea si semnarea unui formular cu datele personale.

Extragerea castigatorilor se va face in data de 12.11.2015, in prezenta unei Comisii, la sediul SC Hygea SRL din Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, pe cale electronica – din lista pacientilor cu card de fidelitate din baza de date Farmacia 3, prin intermediul site-ului random.org.

SECTIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

  Categorie de premii Numar de premii Valoare unitara aproximativa a premiilor (TVA inclus) Valoare totala a premiilor (TVA inclus)
I APARAT DE AEROSOLI* 1 210,80 lei 210,80 lei
II GLUCOMETRU** 1 158,00 lei 158,00 lei
III TERMOMETRU DE URECHE*** 1 80,60 lei 80,60 lei
IV PRODUSE COSMETICE ORGANICE**** 21 119 – 144,1 lei 2.710,00 lei
 

 

Total premii 24   3159,4 lei

 

 

* Aparat de aerosoli DigiO2 Breeze Nebulizer

** Glucometru Bayer (Pachet Contour Plus)

*** Termometru de ureche cu infrarosii Thermo Pal ETH-10X

**** Produse cosmetice organice EcoCosmetics si BioKarite

 

Valoarea totala a premiilor oferite in aceasta campanie promotionala este de 3159,4 lei. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor si nu se permite schimbarea lor, in nici un fel.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile oferite in cadrul acestei campanii sunt premii acordate prin tragere la sorti electronica (prin intermediul site-ului random.org).

Acordarea premiilor oferite in cadrul campaniei desfasurate in farmacii:

Participantii la tombola trebuie sa achizitioneze produse din unitatile grupului Farmacia 3 pe baza cardului de fidelitate Farmacia 3. Pacientii care nu au card de fidelitate dar doresc sa participe la tombola, isi pot face card de fidelitate pe loc, in farmacie, prin completarea si semnarea unui formular cu datele personale. Pentru achizitia facuta vor primi un bon fiscal pe care au obligativitatea sa il pastreze pana la data de 30.11.2015. In caz de castig, revendicarea premiului se poate face NUMAI PE BAZA BONULUI FISCAL si a cardului de fidelitate Farmacia 3.

In data de 12.11.2015 va avea loc extragerea castigatorilor Tombolei Aniversare Farmacia3; castigatorii tombolei vor fi anuntati pe pe site-ul www.farmacia3.ro, pe pagina de facebook Farmacia 3 si in unitatile Farmacia 3, urmand ca in termen de maxim 7 zile calendaristice  de la data extragerii castigatorilor acestia sa fie contactati telefonic. Daca din baza de date a participantilor la tombola vor fi extrasi pacienti  care nu au numarul de telefon in baza noastra de date sau pe formularul de inscriere in programul de fidelitate Farmacia 3, pentru premiul respectiv se va proceda la o noua extragere. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care persoana extrasa drept castigator nu raspunde la numarul  telefon inscris in baza de date Farmacia 3 in termen de maxim 10 zile de la extragere, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu.

Premiile se vor putea ridica de catre castigatori pe baza bonului fiscal si a cardului de fidelitate Farmacia 3. Premiile vor fi inmanate pe baza de document justificativ (proces verbal) incheiat intre reprezentantul Organizatorului si castigator, in urma legitimarii acestuia din urma prin prezentarea cartii de identitate, a cardului Farmacia 3 si a bonului fiscal al achizitiei.  Detaliile legate despre modul de intrare in posesie a premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice intre Organizator si Castigator.

In cazul in care castigatorul, din orice motiv, nu se prezinta pentru ridicarea premiului pana in data de 30.11.2015, premiul va fi returnat organizatorului. In acest caz, castigatorul isi mai poate revendica premiul contactand el organizatorul si solicitand in scris acordarea premiului. Aceste solicitari pot fi primite pana la data limita de 15.12.2015.

Castigatori la aceasta tombola pot fi persoanele care se afla in posesia unui card de fidelitate Farmacia 3, a unui bon fiscal ce atesta achizitionarea de produse in valoare de minim 24 RON, bonuri emise de catre una din societatile care fac parte din grupul Farmacia 3 in luna octombrie 2015. O persoana poate obtine mai multe bonuri fiscale pe parcursul lunii octombrie 2015, in functie de numarul de achizitii de minim 24 RON efectuate in Farmacia 3; prin urmare si mai multe sanse de castig! Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru bonuri fiscale deteriorate, distruse, ilizibile, irecognoscibile ca provenienta.

SECTIUNEA 10. BONURI FISCALE

Premiile se vor acorda numai persoanelor care fac dovada detinerii cardului de fidelitate Farmacia 3, a bonului/ bonurilor fiscale in valoare de minim 24 RON.

Bonurile fiscale care contin inscrisuri corectate, modificate, reproduse, falsificate, inventate, sau emise de alte societati decat cele mentionate in prezentul Regulament, cat si orice alta imitatie de bonuri fiscale, sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

Organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul campaniei nu va avea nici o raspundere derivand din, si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea cardurilor si bonurilor fiscale participante la campania promotionala.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor (posesori de card de fidelitate Farmacia 3) la prezenta campanie promotionala in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Prin semnarea formularului de înscriere în programul de fidelitate Farmacia 3, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Hygea SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Farmacia 3, în scop de marketing direct şi/sau în scop statistic. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către compania SC Hygea SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 15932 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Participantul are drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. În scopul exercitării acestor drepturi, participantul poate trimite în atenţia SC Hygea SRL o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, urmând ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să-i fie comunicate în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora* sau printr-o decizie a organizatorului.

Orice modificare a regulilor de participare la promotie, a modului de desfasurare a promotiei, a perioadei valabilitatii promotiei vor fi anuntate public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul campaniei promotionale va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania: un exemplar din Regulament va fi la dispozitia pacientilor in fiecare unitate participanta la tombola, cat si pe site-ul www.farmacia3.ro.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/ sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/ 2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr.99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

ORGANIZATOR,

SC HYGEA SRL

 

ANEXA LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"TOMBOLA ANIVERSARA 24 ANI FARMACIA 3" 

DESFASURATA IN PERIOADA 01.10.2015 – 31.10.2015

Unitatile farmaceutice ale Organizatorului participante la aceasta campanie sunt:

  DENUMIRE UNITATE LOCALITATE ADRESA TELEFON
1 FARMACIA 3 ORADEA STR. REPUBLICII NR.7 0359/ 805407    
2 FARMACIA 3 ORADEA LOTUS CENTER (aripa Carrefour) 0359/ 463979
3 FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. NUFARULUI NR. 45 BL. D 121 0359/ 805412
4 FARMACIA 3 ORADEA STR. NUFARULUI NR 76 BL AN 76 0359/ 401184
5 FARMACIA 3 ORADEA STR. BUMBACULUI NR. 22 0359/ 800544
6 FARMACIA 3 ORADEA PTA UNIRII NR. 6 0359/ 413940
7 FARMACIA 3 ORADEA STR. LOUIS PASTEUR NR. 3 0359/ 178358
8 FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR. 1 BL. D 34 0359/ 401447
9 FARMACIA 3 ORADEA STR. SOVATA NR. 52 0359/ 401358
10 FARMACIA 3 ORADEA STR. CORNELIU COPOSU NR. 1 0359/ 805403    
11 FARMACIA 3 SALONTA STR. LIBERTATII NR. 2 0359/ 800058
12 FARMACIA 3 OSORHEI STR. PRINCIPALA NR. 182 0359/ 404710
13 FARMACIA 3 BRUSTURI STR. PRINCIPALA NR. 198 0359/ 198843
14 PUNCT FARMACIA 3 SACADAT STR. PRINCIPALA NR. 180 0359/ 411770

 

crosschevron-up