Noutati de pe blog

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“IEPURASUL iti face cadou un cantar de bucatarie

la achizitii de produse Boiron  din oferta promo*

Perioada : 25.03.2015 -19.04.2015

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul  campaniei promotionale “IEPURASUL iti face cadou un cantar de bucatarie la achizitii de produse Boiron  din oferta promo*,   (denumit  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este grupul de farmacii Farmacia 3 din Bihor, din care fac parte societatile SC HYGEA SRL, cu sediul in Oradea, Str. Republicii, nr. 7, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO 68634, J05/1639/1991, Cont: nr. RO40MILB0000000000413685 deschis la Banca MILLENIUM BANK); SC FARMPIL SRL cu sediul in Oradea, Str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO7463452, J05/933/1995, Cont: nr. RO15FNNB001702698204RO01 deschis la CREDIT EUROPE BANK); SC ARTEMIS SRL, cu sediul in Oradea, Str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO16971263, J05/2169/2004, Cont: nr. RO29MILN0000000000589162 deschis la Banca MILLENNIUM BANK).

1.2.  Campania promotionala se  va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei. Astfel de modificari vor fi facute public pe site-ul www.farmacia3.ro, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. DENUMIREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania promotionala poarta denumirea “IEPURASUL iti face cadou un cantar de bucatarie la achizitii de produse Boiron  din oferta promo*” .

In prezentul Regulament,  in afara notiunilor definite  in cuprinsul articolelor,  termenii si expresiile de mai  jos vor avea urmatoarea semnificatie:

  1. a) Farmacie Participanta” – punctele de lucru Farmacia 3 din judetul Bihor in care se va desfasura prezenta campanie promotionala, in perioada 03.2015 -19.04.2015, conform Anexei.
  1. b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care este pacient ( consumator ) al uneia din Farmaciile Participante si care detine card de fidelitate Farmacia 3. Participarea la aceasta campanie implica  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament precum si posibilitatea  folosirii  in scop publicitar (TV, presa, radio, internet si orice alt canal publicitar) a numelor, imaginii, adrese Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare  reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, pe durata nelimitata, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin  simpla  participare,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, sa  intre  in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor.
  1. c) Premiu” - un cantar de bucatarie personalizat cu marca STODAL.  Valoarea premiului este de 40 lei.  Numarul maxim de premii in campanie este de 30 premii.
  1. d) Oferta Promo*” - oferta promo reprezinta produsele participante la campanie: Arnigel 7% gel x 45g, Cocculine x 30cp, Coryzalia x 40dr, Homeogene 9 x 60cp, Homeovox x 60dr, Oscillococcinum x 6dz, Oscillococcinum x 30dz, Osteocynesine x 60cp, Paragrippe x 60dr, Sedatif PC x 40cp, Stodal 4g granule homeopate x2tub, Stodal sirop x 200ml.
  1. e) „Regulament” –  reprezinta  prezentul  document  organizatoric  al  campaniei,  inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania promotionala se va desfasura in perioada 25.03.2015 -19.04.2015 in limita stocului disponibil de premii, urmand a fi organizata si desfasurata in Oradea si judetul Bihor, in cadrul punctelor Farmacia 3 mentionate in Anexa.

3.2  Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

3.3. Ultima zi a campaniei promotionale este 19.04.2015, cu exceptia situatiei in care campania promotionala este prelungita de catre organizator prin decizie la prezentul regulament in conditiile pct. 1.2 Sectiunea I.

 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta  campanie doar pacientii (consumatorii) fiecarei Farmacii Participante care detin card de fidelitate Farmacia 3 si care au achizitionat in perioada 25.03.2015 -19.04.2015, produse Boiron din oferta promo* in valoare de minim 70 de lei pe acelasi bon fiscal.

Astfel, la achizitia de produse Boiron* in valoare de minim 70 de lei pe acelasi bon fiscal,  pacientul castiga un premiu constand intr-un cantar personalizat cu brandul STODAL. Un pacient poate primi mai multe cantare daca are mai multe bonuri de acest fel.

* Oferta Promo - produsele participante la campanie:

Arnigel 7% gel x 45g, Cocculine x 30cp, Coryzalia x 40dr, Homeogene 9 x 60cp, Homeovox x 60dr, Oscillococcinum x 6dz, Oscillococcinum x 30dz, Osteocynesine x 60cp, Paragrippe x 60dr, Sedatif PC x 40cp, Stodal 4g granule homeopate x2tub, Stodal sirop x 200ml.

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza pe loc daca premiul va fi disponibil in farmacie sau in maxim 10 zile lucratoare in cazul in care nu premiile nu se gasesc in farmacie. Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil. Ridicarea premiului de catre castigator se va face direct din cadrul uneia dintre Farmaciile Partenere pe baza indicatiilor primite de la Organizator.

4.3. In cadrul acestei campanii, nu este posibila convertirea premiilor in bani sau alte obiecte.

4.4. Revendicarile  nejustificate  de  premii,  falsurile  si  plangerile  dovedite  ca  fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.

4.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ca apar ulterior acordarii efective a premiilor.

4.6. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie.

SECTIUNEA 5. MODALITATEA DE IDENTIFICARE SI CUMPARARE

5.1. Premiile vor fi acordate la pacienti in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 6: TAXE SI IMPOZITE

6.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

SECTIUNEA 7: REGULAMENTUL PROMOTIEI

7.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei in urma unei solicitari scrise trimise fie la adresa sediului Organizatorului situat in Oradea, Str. Republicii nr. 7, judet Bihor sau direct in celelalte farmacii sau puncte de lucru.

SECTIUNEA 8: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Intrucat Organizatorul solicita participantilor la campanie anumite date ce au caracter personal, acesta asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Prin declararea datelor sale personale participantul isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele respective sa fie colectate de catre Organizator exclusiv pentru derularea acestei campaniei. Colectarea datelor cu caracter personal presupune in mod obligatoriu furnizarea acestora de catre persoanele vizate. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care, determina implicit imposibilitatea participarii la campanie. In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat anumite masuri prevazute de Ordinul Avocatului Poporului, nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice persoana, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu.

Participantii au dreptul ca in orice moment sa solicite Organizatorului:

  • confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta (Dreptul de acces)
  • rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de interventie);
  • incetarea, din motive intemeiate si legitime, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari (Dreptul de opozitie)
  • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale)

Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.

 SECTIUNEA 9: LITIGII

In cazul unor potentiale  litigii aparute  intre Organizator si Participanti, acestea vor  fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila  rezolvarea  litigiilor pe cale amiabila partile  implicate  in  litigiu vor  inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 SECTIUNEA 10: DIVERSE

10.1. Eventualele reclamatii, intrebari referitoare la derularea prezentei campanii promotionale vor putea fi transmise mail la adresa contact@farmacia3.ro.

10.2 Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.3 Prin participarea la aceasta promotie, participantii, precum si toti cei implicati in aceasta oferta promotionala, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei promotionale organizate de HYGEA SRL .

 ORGANIZATOR,

SC HYGEA SRL,

Administrator,

Gherga Cornelia Flora

crosschevron-up