Noutati de pe blog

Campanie promotionala pentru pacientii farmaciilor din grupul

FARMACIA 3 din Bihor

Perioada campaniei: 01.06.2015- 10.07.2015

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale “FARMACIA 3...de cand ne stim, sustinem un stil de viata sanatos” este grupul de farmacii Farmacia 3 din Bihor, din care fac parte societatile SC HYGEA SRL, cu sediul in Oradea, Str. Republicii, nr. 7, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO 68634, J05/1639/1991, Cont: nr. RO40MILB0000000000413685 deschis la Banca MILLENIUM BANK); SC FARMPIL SRL cu sediul in Oradea, Str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO7463452, J05/933/1995, Cont: nr. RO15FNNB001702698204RO01 deschis la CREDIT EUROPE BANK); SC ARTEMIS SRL, cu sediul in Oradea, Str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, Romania (date de identificare: CUI RO16971263, J05/2169/2004, Cont: nr. RO29MILN0000000000589162 deschis la Banca MILLENNIUM BANK);

Campania promotionala se va derula conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament se desfasoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata (art.48-56).

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala  “FARMACIA 3...de cand ne stim, sustinem un stil de viata sanatos” se desfasoara in perioada: 01.06.2015 - 10.07.2015.

SECTIUNEA 4. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala este organizata si se va desfasura in farmaciile din grupul Farmacia 3 din judetul Bihor, conform Anexei 1.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala este deschisa tuturor participantilor rezidenti in Romania, cu exceptia angajatilor grupului de farmacii Farmacia 3 si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

SECTIUNEA 6. CONDITII DE PARTICIPARE

La aceasta campanie promotionala vor participa persoanele care achizitioneaza produse in valoare de minim 50 RON (inclusiv pe baza de retete gratuite sau compensate pt care pacientul nu plateste efectiv suma respectiva), pe baza cardului de fidelitate Farmacia 3, din unitatile din grupul Farmacia 3 in care se desfasoara promotia si respecta conditiile din prezentul regulament.

SECTIUNEA 7. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va avea un singur mecanism de derulare.

Pacientul achizitioneaza, pe baza de card de fidelitate Farmacia 3, in perioada 01.06.2015 – 10.07.2015, produse din unitatile din grupul Farmacia 3 in valoare de minim 50 RON (inclusiv pe baza de retete gratuite sau compensate) si primeste un bon fiscal si un talon pentru produsele achizitionate.

Talonul este un tichet ce permite participantilor dreptul de a participa la extragerea de la tombola organizata;  talonul este considerat valid daca este completat la toate rubricile pe care le contine si stampilat de catre reprezentantul farmaciei respective.

Depunerea taloanelor  de catre participanti se face direct in urna amplasata la adresa punctului/punctelor de lucru al/ale Organizatorului si  trebuie sa aiba loc exclusiv in perioada campaniei, pana la data limita 10.07.2015, cu respectarea regulilor impuse de catre Organizator.  Taloanele predate ulterior perioadei mentionate sunt considerate din start nevalide. Pentru a fi valabile, taloanele trebuie completate integral, lizibil si corect. Taloanele incomplete, cu stersaturi sau cu date gresite nu vor fi luate in considerare si in consecinta nu vor participa la tragerea la sorti a premiilor. Taloanele care nu sunt originale (copii xerox, documente refacute la imprimanta) nu vor participa la tombola si vor fi anulate de indata ce se va constata lipsa autenticitatii. Taloanele vor fi pastrate in urne sigilate.

In functie de numarul de achizitii de minim 50 lei (inclusiv pe retete gratuite sau compensate), pacientul poate primi atatea taloane de participare cate achizitii a avut in perioada campaniei. Taloanele vor fi depuse de catre participant in urna sigilata imediat dupa completarea lor. Cumparatorii participanti au obligatia de a pastra  partea detasabila a talonului- taloanelor si bonul fiscal al produselor achizitionate in perioada campaniei. Revendicarea premiului se va putea face exclusiv pe baza cartii de identitate, a partii detasabile a talonului de tombola si a bonului fiscal ce se mentioneaza pe talonul de participare ce a fost extras drept castigator in cadrul tombolei.

Pacientii care nu au card de fidelitate dar doresc sa participe la tombola, isi pot face card pe loc, in farmacie, prin completarea si semnarea unui formular cu datele personale.

Extragerea castigatorilor se va face in data de 17.07.2015, in prezenta unei Comisii, la sediul SC Hygea SRL din Oradea, Str. Fabricilor nr. 8.

SECTIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

  Categorie de premii Numar de premii Valoare unitara aproximativa a premiilor (TVA inclus) Valoare totala a premiilor (TVA inclus)
I TROTINETA DE COPII* 1 119,99 lei 119,99 lei
II RUCSAC** 10 37,16 lei 371,60 lei
 

 

Total premii 11   491,59 lei

 

* Trotineta de copii alum profes

** Rucsac

Valoarea bruta totala a premiilor oferite in aceasta campanie promotionala este de 491,59 lei. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor si nu se permite schimbarea lor, in nici un fel.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Acordarea premiilor oferite in cadrul campaniei desfasurate in farmacii:

In data de 17.07.2015 va avea loc extragerea castigatorilor Tombolei. Castigatorii tombolei vor fi anuntati pe pe site-ul www.farmacia3.ro, pe pagina de facebook Farmacia 3 si in unitatile Farmacia 3, urmand ca in termen de maxim 7 zile calendaristice  de la data extragerii castigatorilor acestia sa fie contactati telefonic. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care persoana extrasa drept castigator nu raspunde la numarul  telefon inscris pe talon, in termen de maxim 10 zile de la extragere, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu.

Premiile se vor putea ridica de catre castigatori pe baza bonului fiscal, a cardului de fidelitate, si a talonului de tombola primit de la Farmacia 3. Premiile vor fi inmanate pe baza de document justificativ (proces verbal) incheiat intre reprezentantul Organizatorului si castigator, in urma legitimarii acestuia din urma prin prezentarea cartii de identitate. Detaliile legate despre modul de intrare in posesie a premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice intre Organizator si Castigator.

In cazul in care castigatorul, din orice motiv, nu se prezinta pentru ridicarea premiului pana in data de 15.08.2015, premiul va fi returnat organizatorului. In acest caz, castigatorul isi mai poate revendica premiul contactand el organizatorul si solicitand in scris acordarea premiului. Aceste solicitari pot fi primite pana la data limita de 31.08.2015.

SECTIUNEA 10. BONURI FISCALE

Premiile se vor acorda numai persoanelor care fac dovada detinerii bonului/ bonurilor fiscale in valoare de minim 50 RON in original si a talonului/ taloanelor de tombola.

Bonurile fiscale sau taloanele de tombola care contin inscrisuri corectate, modificate, reproduse, falsificate, inventate, sau emise de alte societati decat cele mentionate in prezentul Regulament, cat si orice alta imitatie de bonuri fiscale, respectiv taloane, sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

Organizatorul campaniei va acorda premiile persoanelor a caror solicitari au fost prezentate organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul campaniei nu va avea nici o raspundere derivand din, si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea cardurilor si bonurilor fiscale participante la campania promotionala.

SECTIUNEA 12: TAXE SI IMPOZITE

Dat fiind ca fiecare premiu are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor (posesori de card de fidelitate Farmacia 3) la prezenta campanie promotionala in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Prin semnarea formularului de înscriere în programul de fidelitate Farmacia 3, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Hygea SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Farmacia 3, în scop de marketing direct şi/sau în scop statistic. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către compania SC Hygea SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 15932 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Participantul are drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. În scopul exercitării acestor drepturi, participantul poate trimite în atenţia SC Hygea SRL o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, urmând ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să-i fie comunicate în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 15. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora* sau printr-o decizie a organizatorului.

Orice modificare a regulilor de participare la promotie, a modului de desfasurare a promotiei, a perioadei valabilitatii promotiei vor fi anuntate public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul campaniei promotionale va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania: un exemplar din Regulament va fi la dispozitia pacientilor in fiecare unitate participanta la tombola, cat si pe site-ul www.farmacia3.ro, pe intreaga durata a campaniei.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/ sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/ 2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr.99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

 

ORGANIZATOR,

SC HYGEA SRL,

Administrator,

Gherga Cornelia Flora

 

ANEXA

ANEXA LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“FARMACIA 3...de cand ne stim, sustinem un stil de viata sanatos”

DESFASURATA IN PERIOADA 1 iunie  –  10 iulie 2015

Unitatile farmaceutice ale Organizatorului participante la aceasta campanie sunt:

 

  DENUMIRE UNITATE LOCALITATE ADRESA TELEFON
1 FARMACIA 3 ORADEA STR. REPUBLICII NR.7 0359/ 805407    
2 FARMACIA 3 ORADEA LOTUS CENTER (aripa Carrefour) 0359/ 463979
3 FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. NUFARULUI NR. 45 BL. D 121 0359/ 805412
4 FARMACIA 3 ORADEA STR. NUFARULUI NR 76 BL AN 76 0359/ 401184
5 FARMACIA 3 ORADEA STR. BUMBACULUI NR. 22 0359/ 800544
6 FARMACIA 3 ORADEA STR. LOUIS PASTEUR NR. 3 0359/ 178358
7 FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR. 1 BL. D 34 0359/ 401447
8 FARMACIA 3 ORADEA STR. SOVATA NR. 52 0359/ 401358
9 FARMACIA 3 ORADEA STR. CORNELIU COPOSU NR. 1 0359/ 805403    
10 FARMACIA 3 SALONTA STR. LIBERTATII NR. 2 0359/ 800058
11 FARMACIA 3 OSORHEI STR. PRINCIPALA NR. 182 0359/ 404710
12 FARMACIA 3 BRUSTURI STR. PRINCIPALA NR. 198 0359/ 198843
13 PUNCT FARMACIA 3 SACADAT STR. PRINCIPALA NR. 180 0359/ 411770
crosschevron-up