Noutati de pe blog

În luna iunie aveți posibilitatea de a câștiga împreună cu Farmacia 3 și Alinan un scaun de mașină pentru cei mici!

Detalii în regulament:

REGULAMENTUL OFICIAL TOMBOLA IUNIE “ALINAN” 

PERIOADA  1 – 30 iunie 2014

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  TOMBOLEI

1.1. Organizatorul Tombolei  (denumit  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este S.C. HYGEA S.R.L., cu sediul in ORADEA, str. REPUBLICII nr.  7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/1639/1991, avand  CUI RO68634,  reprezentata legal prin administrator – CORNELIA FLORA GHERGA

1.2.  Tombola se  va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare "Regulamentul"),  fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe site-ul Organizatorului www.farmacia3.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

In prezentul Regulament,  in afara notiunilor definite  in cuprinsul articolelor,  termenii si expresiile de mai  jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Participantii” – pacientii consumatorii (pacientii) Organizatorului care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale și speciale:

  • Condiții generale de campanie:
  • să fie persoane fizice cu domiciliul în Romania;
  • să aiba vârstă de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei;
  • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie – Regulamentul va fi facut public în acord cu legislatia din Romania prin publicarea pe site-ul Organizatorului.
  • Condiții speciale de campanie:
  • să fi achiziționat din locatiile Farmacia 3, în perioada campaniei produse pentru copii din gama ALINAN - Fiterman  (definite ca “produse de campanie” conform punctului b) al prezentei secțiuni  pe care le comercializeaza fiecare Organizatorul prin structurile sale de vânzare.
  • participarea  la  aceasta campanie implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin  simpla  participare,  Participantii  își  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  in baza de date a acestuia, în vederea atribuirii premiilor.

La  Tombola NU  pot  participa  angajatii  Organizatorului,  ai societatilor  implicate  in  organizarea  si  derularea  acestui campanii,  precum  si  rudele  de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus. Participarea  la  aceasta campanie implica  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament precum si posibilitatea  folosirii  in scop publicitar a numelor Participantilor castigatori. Prin  simpla  participare,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, sa  intre  in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor.

b) “Produse de campanie”  - produse pentru copii din gama ALINAN fabricate de SC FITERMAN PHARMA, exclusiv  Suplimente Alimentare,comercializate de către Organizator în perioada campaniei;

c) Talon”  -  tichet ce permite participantilor dreptul de a participa la extragerea de la tombola organizata;  talonul este considerat valid daca este completat la toate rubricile pe care le contine, respectiv nume si prenume  participant , varsta, adresa, telefon, o adresa de e-mail valida, numar bon fiscal si data bon fiscal si stampila farmaciei.

Important :

Depunerea taloanelor  de catre participanti se face direct in urna amplasata la adresa punctului/punctelor de lucru al/ale Organizatorului si  trebuie sa aiba loc exclusiv in perioada campaniei pana la data limita 30.06.2014, orele 20.00, cu respectarea regulilor impuse de catre Organizator.  Taloanele predate ulterior perioadei mentionate sunt considerate din start nevalide. Pentru a fi valabile, taloanele trebuie completate integral, lizibil si corect. Taloanele incomplete, cu stersaturi sau cu date gresite nu vor fi luate in considerare si in consecinta nu vor participa la tragerea la sorti a premiilor. Taloanele care nu sunt originale (copii xerox, documente refacute la imprimanta) nu vor participa la tombola si vor fi anulate de indata ce se va constata lipsa autenticitatii. Taloanele vor fi pastrate in urne sigilate.

c) « PREMIUL » -  un scaun auto pentru copii cu varste cuprinse intre 0-8 ani, personalizat cu marca ALINAN. Valoarea premiului este de 200 lei.

d) “Tombola”extragerea castigatorului va avea loc in data de 4 iulie 2014, ora  14.00, la adresa Organizatorului situata in Oradea, Str. Fabricilor Nr. 8, prin participarea unei comisii din partea Oragnizatorului compusa din minim 3 persoane; extragerea va fi publica.

e)  „Regulament”  –  reprezinta  prezentul  document  organizatoric  al  Tombolei,  inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

3.1. Campania promotionala are loc in perioada 01.06.2014 – 30.06.2014.

3.2. Campania promotionala se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta  tombola doar  pacientii ( consumatorii ) Organizatorului care au achizitionat in perioada 01.06.2014 – 30.06.2014, unul sau mai multe din produsele pentru copii din gama ALINAN*comercializate de Organizator. Astfel, la orice achizitie a unui produs pentru copii din gama ALINAN, pacientul primeste  in schimb un talon de participare la tombola cu extragerea din data de 04 iulie 2014 si informatii cu privire aceasta campaniei. In functie de numarul de achizitii, pacientul poate primi atatea taloane de participare cate achizitii a avut in perioada campaniei. Taloanele vor fi depuse de catre participant in urna sigilata imediat dupa completarea lor. Cumparatorii participanti au obligatia de a pastra  partea detasabila a talonului- taloanelor si bonul fiscal al produsului achizitionat in perioada campaniei. Revendicarea premiului se va putea face exclusiv pe baza cartii de identitate, a partii detasabile a talonului de tombola si a bonului fiscal ce se mentioneaza pe talonul de participare ce a fost extras drept castigator in cadrul tombolei.

 

*Produsele din gama ALINAN din campanie sunt: Alinan Happy Drink, Alinan Vitamina C x 20 ml, Alinan Vitamina D3 x 10 ml, Alinan calciu x 150 ml, Alinan Calciu + D3 x 150 ml, Alinan Multivitamine x 150 ml, Alinan Magneziu + B complex x 150 ml, Alinan Baby solutie x 20 ml, Alinan Milk Plus x 20 plicuri, Alinan calciu + D3 + C x 20 comprimate, Alinan Vitamina C cu cgust de protocale x 20 comprimate, Alinan Vitamina C cu gust de zmeura x 20 comprimate.

 

4.2. Extragerea premiilor va avea loc la data de 04 iulie 2014, ora 14.00, indiferent cate taloane participante exista in urne. La momentul extragerii vor fi extrase si 2 (doua) rezerve.

4.3 Anuntarea castigatorilor va fi facuta, dupa validare, telefonic si/sau prin e-mailul declarat in talonul de participare in termen de maxim 10 zile calendaristice de la extragerea taloanelor castigatoare. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care talonul extras drept castigator contine date incorecte de telefon, e-mail sau daca castigatorul nu raspunde la numarul  telefon, e-mail inscris pe talon in termen de maxim 10 zile de la extragere, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu.  Pentru asigurarea unei transparente a tombolei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare pe site-ul Organizatorului si va putea fi vizualizata.

4.4. Premiile vor fi inmanate pe baza de document justificativ incheiat intre reprezentatul Organizatorului si castigator, in urma legitimarii acestuia din urma prin prezentarea cartii de identiate si a bonului fiscal al achizitie.  Detaliile legate despre modul de intrare in posesie a premiului vor form obiectul unei comunicari telefonice sau prin e-mail intre Organizator si Castigator.

4.5. In cadrul acestei campanii, nu este posibila convertirea premiilor in bani sau alte obiecte.

4.6. Revendicarile  nejustificate  de  premii,  falsurile  si  plangerile  dovedite  ca  fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.

4.7. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ca apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

SECTIUNEA 5: TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind ca fiecare premiu are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL TOMBOLEI

 

6.1. Regulamentul oficial Tombolei este disponibil,  in mod gratuit,  oricarui participant pe toata perioada tombolei pe site-ul Organizatorului www.farmacia3.ro si la solicitare, in farmaciile organizatorului.

 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a tombolei in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor  de  participare,  obligandu-se  totodata  sa  faca  publica  hotararea  sa  in  acest  sens, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 7: LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor  fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile  implicate vor  inainta litigiul spre solutionare instantelor competente Romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8: DIVERSE

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz  sau  orice  alte  tentative  care  ar  putea  afecta  imaginea  sau costurile acestei Campanii/ Tombola.

8.2. Participarea  la  aceast campanie implica  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

8.3.  Prin  simpla  participare  la  Campanie,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor comunicate Organizatorului sa  intre  in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor.

8.4. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

8.5. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

8.6. Prin inscrierea la aceasta Tombola, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare Tombolei.

8.7 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimie la adresa de e-mail contact@farmacia3.ro.

 

ORGANIZATOR,

SC HYGEA SRL

Reprezentant Legal

GHEGA CORNELIA FLORA

 

crosschevron-up