Noutati de pe blog

Ce este cardul national de sanatate?

Cardul naţional de sănătate este un document personal care va face dovada calităţii de asigurat şi va confirma prezenţa asiguratului la furnizorul de servicii medicale. Acesta nu se va lăsa la furnizorii de servicii medicale şi nici nu va fi împrumutat altor asiguraţi.

Cand va deveni OBLIGATORIU cardul national de sanatate?

Începând cu data de 1 mai 2015, cardul naţional de sănătate va deveni unicul sistem de validare şi decontare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani care au intrat în posesia lui. Copiii cu vârsta de până la 18 ani  beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii, prin urmare nu vor primi carduri.

Ce contine cardul?

Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine doar datele de identificare ale asiguratului: Numele şi prenumele asiguratului; Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate; Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de  sănătate (CID); Data naşterii; Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

Introducerea altor date suplimentare pe cardul de sănătate este opţională şi se realizează doar la medicul de familie. Această etapă nu este obligatoriu să se realizeze concomitent cu activarea cardului. Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale ale asiguratului.

Cum se foloseste Cardul National de Sanatate in Farmacie?

Începînd cu data de 1 mai 2015 cardul naţional de sănătate trebuie folosit la ridicarea din farmacii a medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală, dacă acestea sunt ridicate de către beneficiarul prescripţiei. Dacă asiguratul nu a primit, nu şi-a ridicat cardul sau a refuzat primirea lui, calitatea de asigurat trebuie dovedită pe baza adeverinţei de asigurat eliberată de CJAS Bihor, valabilă 3 luni.

În cazul în care medicamentele sunt ridicate de catre un împuternicit sau aparţinător, se va fi folosi Cardul Naţional de Sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate / buletinul acestuia, dacă împuternicitul nu poate prezenta Cardul Naţional de Sănătate. 

Cum se activeaza cardul national de sanatate?

În momentul primirii lor de către asiguraţi, cardurile de sănătate sunt inactive.

Activarea cardului de sănătate se poate face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.

Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.

Cum se utilizeaza cardul national de sanatate?

Odată  activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează  la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.

Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul pin.

Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este asigurat sau nu.

Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.

Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.

Unde este valabil cardul national de sanatate?

Foarte important! Cardul de sănătate vă asigură accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei ţări din spaţiul UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate solicita la casa de asigurări eliberarea unui card european de sănătate CEASS.

Distributia cardurilor nationale de asigurari de sanatate

Conform acordului-cadru încheiat între CNAS şi CN Poşta Română, cardurile naţionale de sănătate sunt distribuite către asiguraţii din întreaga ţară prin intermediul Poştei Române. Această instituţie va efectua servicii de preluare, sortare, transport şi distribuire a trimiterilor poştale conţinând cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate. Cardul de sănătate va fi înmânat titularului în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire.

În situaţia în care, după minim două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat asiguratului, acesta va putea să îşi ridice personal cardul de sănătate de la casa de asigurări în a cărei evidenţă se află.

Adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate

În cazul solicitării unui nou card de sănătate, până la primirea acestuia, asiguratul va beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.

De asemenea, pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate.

Adeverinţa  este valabilă trei luni de la eliberare.

Mai jos gasiti datele de contact ale CJAS Bihor:

Oradea, sos. Borsului km. 4

Telefon 0259-476828

Pentru mai multe informatii intrati pe pagina www.cnas.ro.

crosschevron-up